Maraming salamat sa Liga ng Barangay ng Baguio City sa mainit ninyong pagtanggap sa akin.

Isang di malilimutang karanasan sa aking pagbisita rito ang makibahagi sa mayaman at makulay na kultura ng Cordillera.