Lagi nating target ang pakinabang at ginhawa ng mga pasahero ng pampublikong sasakyan ar hindi ang interes ng mga may ari ng mga mall! Ito ang dapat ding layunin ng pagtatayo ng MRT Common Station. #17thCongress #SenJVServes🇵🇭🚉

16684338_1485656071444402_3435079691115013016_n