Aking binisita ang Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union.

Bilang chairman ng Committee on Health and Demography isinusulong ko sa Senado na magkaroon ng quality health care at madagdagan ang mga kwarto at pasilidad ng mga pagamutan upang di na manatili sa mga pasilyo nito ang mga pasyente.

I thank Medical Center Chief Dr. Eduardo Badua and the hospital staff for accompanying me today and to the people of San Fernando City for the warm welcome.

Lalo kong napatunayan na dapat ipaglaban ang tinapyas na HFEP (Health Facilities Enhancement Program) ng DOH sa halagang P30 Bilyon! May magagandang pasilidad na naipatayo ng dahil sa HFEP sa ospital na ito at sa iba pang ospital. Kung kaya’t ito ay talagang ipaglalaban namin sa Senado na maibalik!