Patuloy akong naniniwala na walang dapat na may monopolyo sa maayos, mahusay at tapat na pamumuno sa bansa. Lahat dapat ay mabigyan ng oportunidad sa paglilingkod sa ating mga kababayan.
#GinhawaNgBayan 🇵🇭

16299169_1474641749212501_6722219512916263867_n