Ang gobyerno ang dapat manguna para proteksyunan ang interes ng OFWs. Kaya’t tama lamang na tiyakin natin ang pondo para sa kanila at tulong-legal kapag sila’y biktima ng pang-aabuso at kawalang-katarungan. #GinhawaNgBayan 🇵🇭

16388319_1473495069327169_2650421099918074242_n