Sa Surigao Del Sur ay iisa ang sigaw: “Ibalik ang GOOD sa Senado! Ibotong muli si Sen. JV ‘Mr. HealthCare’ Ejercito