Hugpong ng Pagbabago Campaign Caravan for Senators in San Francisco, Agusan del Sur and Monkayo, Compostela Valley.

Thank you! 💙