Ating gunitain ang kadakilaan ng ating mga Bayaning Sundalo ngayong Araw ng Kagitingan!

Mabuhay ang Pilipinas!‬ Mabuhay ang ating DAKILANG LAHI!