Happy Father’s Day! Sa lahat ng ama at tumatayong ama, araw mo ito. Mabuhay ka!

19225568_1621235341219807_510323366911454444_n