Suportado ko ang aking seatmate at kaibigang si Sen. Joel Villanueva sa kanyang pro-worker na panukalang batas laban sa “endo.”

Mas aayos ang kalagayan ng mga manggagawa kung direktang employers at employees ang may kasunduan at wala nang pumapagitna at nakikialam pang mga kontratista na wala na ngang silbi sa produksyon, kumakaltas pa ng komisyon mula sa kakarampot na sahod ng mga manggagawa.