Ipatupad natin ang tunay na pagbabago sa transportasyon, now na!

#GrantSpecialPowersNow

#TransportationCrisisAct

#RailwayIsTheOnlyWay

 

14484821_1326896413987036_2111388932532723659_n