Sa Senado, layunin natin na ang transportasyon ay para sa ikaka- #GinhawaNgBayan

20139659_1659249204085087_6805001093535940088_n