Ipatupad natin ang On-Site, In-City, or Near-City Resettlement Program para sa kababayan nating mahihirap! 🇵🇭🏘

#SenJVServes #GinhawaNgBayan #PabahayMuna #InCityBill

17309880_1519818294694846_5992736272339230846_n