Mga paalala ngayong  #SemanaSanta2017#SafetyTips

17861646_1546817348661607_7222356423209622667_n