Hindi lang basta kaalyado sa pulitika kundi personal kong kakilala at malapit na mga kaibigan ang ilan sa bumubuo ng Team Calixto tulad nila Mayor Hon. Emi Calixto-Rubiano, Cong Tony Calixto, Kon Moti Arceo, Kon Allan Tengco Panaligan at sampu ng kanilang kasama kung kaya’t tiwala ako na kung sila ang muling mahalal na maging lokal na opisyal, tiyak ang patuloy na pag-unlad at pag-asenso ng Lungsod ng Pasay.

Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong para makabalik ako sa Senado. Hindi ako magiging matagumpay kung wala ang inyong buong suporta sa akin. Kaya sama-sama po tayo para maabot ang matagal ko nang layunin na magkaroon ng maginhawang buhay ang lahat ng Pilipino.