Joined fellow civil servants in Quezon City in their flag ceremony at the Quezon City Hall.

Iba na ang QC ngayon, there is urban renewal under Mayor Bistik. Kapag may bagong investments, ibig sabihin may mga bagong trabaho at ito ang mag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga taga QC.

Thank you Mayor Herbert M. Bautista, City Councilors and employees for the warm welcome and hospitality!