Itulak natin ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 1108 na nagnanais na amyendahan ang ilang probisyon ng Omnibus Election Code at ng Voter’s Registration Act. Dagdagan natin ang parusa sa mga taong walang paggalang sa ating karapatang bomoto at sa pagdaraos ng malinis na halalan sa ating bansa!

#GinhawaNgBayan 🇵🇭 #SenJVServes 👊

16473853_1478260042184005_4583488778832511734_n