Ang tunay na paraan upang maiangat ang antas ng buhay ng bawat pamilya ay magkaroon ng gradweyt sa bawat pamilya.