Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa inyo pong lingkod sa pagbubukas ng 2018 Regional Sports Competition.

Tulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang “kabataan ang pagasa ng bayan.” Ilagay din natin sa ating puso’t isipan na tayong mga kabataan, tayo ay maaasahan hindi lamang tayo pagasa kundi tayo na mismo ang maaasahan ng ating bayan. Mabuhay ang kabataan!

Good luck and may the best team win!