Masasaya at aktibong mga Barangay Health Workers (BHW) ang sumalubong sa akin at aking mga kasamahang riders sa idinaos na BHW Forum sa San Jose City Nueva Ecija.

Sa pagpupulong ay aking ibinahagi ang ating pagsisikap na maipasa ang Universal Health Care program na siguradong magbibigay ng high quality at accessible health care sa lahat ng Pilipino.

Maraming salamat sa mga BHW, ang ating mga “foot soldiers” na walang pagod, umulan man o umaraw para maghatid ng serbisyong pang kalusugan sa buong bansa.