Batas na po ang isinulong natin na libreng irigasyon para sa mga magsasaka! Layon nitong mapagaan ang kalagayan ng mga magsasaka at magkaroon ng produktibong agrikultura sa ating bansa. Para sa Ginhawa ng Bayan!