Bukas na ang huling araw ng pagpaparegistro at magpaayos ng iyong rehistro. Magpunta na sa pinakamalapit na Comelec office o satellite registration site. Exercise your right to vote!