Isang pagpupugay at pasasalamat sa mga bayaning naghuhubog ng mga lider ng susunod na henerasyon.

Hindi matatawaran ang inyong paglilingkod sa bayan.

Thank you teacher! Mabuhay po kayo!