Happy Easter everyone! Isang pang pa Good vibes! An uber cute rendition of my jingle shared by a supporter. 

If mayroon din kayong mga naitatagong video ng inyong mga bulilit singing my jingle, please do upload and my staff will contact you via PM. 

Salamat at always be Good!