Buhayin ang mga riles ng tren! Ito ay makakabawas ng malaki sa trapik! 

Good news! May mga parating na bagong mga bahon sa June 2019 dahil sa ating paglagay ng budget para sa PNR. 

Patuloy nating tangkilikin at suportahan ang PNR! 🚊🛤

#RailwayIsTheOnlyWay