Daghang Salamat Cebu!

Sa pagsasabatas ng Universal Health Care, kahit papaano ay natupad na ang pangarap ko sa inyo noong 2013 na dapat guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino.

Sa ilalim ng UHC, itataas natin ang benepisyo nang sa ganon hindi na kayo mahirapan sa tuwing kayo ay magkakasakit. Yan ay alay ni Pangulong Duterte sa inyong lahat sa mga taga-Cebu.

Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa akon. Kailanman hindi ko makakalimutan ang inyong ibinigay na pagkakataon na ako’y makapaglingkod bilang senador ng bansa.