Binisita ko ang NHA Housing Project na tinangkang okupahin ng grupong Kadamay sa Brgy. Felisa, Bacolod City.

Ang hakbang na ito ay labag sa batas lalo na at nakalaan na ito sa mga benepisyaryo na miyembro ng AFP at PNP.

Kamakailan ay pinirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon na aking isinulong sa senado upang maipamahagi na ang iba pang housing units sa buong bansa sa mga kuwalipikadong aplikante.

Sa aking pag iikot, nakapanlulumong makita ang nakatiwangwang na mga pabahay dahil walang nakatira, dahil bukod sa malayo sa kabayanan at walang kabuhayan ay wala pa ring kuryente at tubig.

Kaya naman ipinaliwanag ko sa mga AFP at PNP personnel na may bagong proyekto ang NHA para sa kanila na kung saan ay titiyakin nating magiging mas malaki at matibay ang mga units.

Bilang Chairman ng Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement ay patuloy nating isinusulong na matugunan ang kakulangan sa maayos na pabahay sa pamamagitan ng aking panukalang batas na magkaroon ng Department of Housing.