Hugpong ng Pagbabago Campaign Caravan for Senators in Malabon and Navotas.

Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap!