Starting the new week as we all welcome the month of August by joining fellow civil servants in the City of San Jose Del Monte (CSJDM), Bulacan in their flag ceremony.

Iba na ang City of San Jose Del Monte ngayon! Talaga namang progresibo under Mayor Arthur Robes.

Naniniwala ako na patuloy pa ang paglago ng ekonomiya ng CSJDM sa pagpasok ng MRT7 rapid transit system ng pamahalaan. Ito ay magduduktong sa CSJDM at ilang siyudad ng Maynila. Ibig sabihin ay mas madali na ang pagbyahe, mas madali na ang hanapbuhay at ito ang mag-aangat ng antas ng pamumuhay ng mga taga CSJDM.

Thank you Mayor Robes, the City Council and employees for the warm welcome and hospitality!

Arya San Jose Del Monte!