Ako’y lubos na nagpapasalamat sa mainit ng pagtanggap sa akin ng mga opisyal na bumubuo ng Western Mindanao Federation of Cooperatives.

Napakahalaga at malaki ang papel ng mga kooperatiba para maabot ang ‘rapid economic development’ sa Mindanao kaya’t umasa kayong patuloy ko kayong tutulungan sa inyong mga programa para sa kapakinabangan ng mga Mindanaoan.

Mabuhay po kayong lahat!