Sa aking “Universal Health Care for all Filipinos Act” bill may pantay na karapatan sa serbisyong pangkalusugan o health care ang lahat ng Pilipino.