Sisiguruhin ko na mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Sa laban na ito kakampi ako ng mga batang namatay at ng kanilang pamilya sa paghahanap ng katarungan.