Sa ilalim ng Universal Health Care bill na ating isinusulong at malapit nang maging batas, gagaan ang pasanin ni “Juan dela Cruz” sa pagpapagamot o health care dahil sasagutin ng gobyerno ang malaking bahagi ng gastusin.