Sa araw na ito ay ginugunita ang “Battle of San Juan del Monte” (Pinaglabanan), ang unang bugso ng himagsikan. 🇵🇭

“Walang Kalayaan kung walang Pinaglabanan.”