Sa simpleng paraan araw-araw ay ating itaguyod at ipagpatuloy ang nasimulan ng lahat ng bayaning Pilipino!

Ito ang mainam na paraan ng pagpupugay sa lahat ng Bayaning Pilipino at sa Inang Bayan.