Malayong lugar man ay nakararating ang tulong ni Sen. JV ‘Mr. HealthCare’ Ejercito. Sa pagbabalik niya sa Senado, nakatitiyak ang mga taga-Sorsogon na sa bawat pangangailangan nila ay may tutugon.