Mainit pa sa sikat ng araw ang pagbati at salubong sa aming grupo ng mga kababayan nating Kapampangan sa aming pag-iikot sa tinaguriang “Culinary Capital” ng bansa.

Dakal pung salamat king sablang Kabalen!