Partido ng Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-LABAN) Campaign Rally in Cagayan de Oro City.

Maraming salamat!