TANDAAN, ANG LEPTOSPIROSIS AY NAKAMAMATAY!

Ngayong panahon ng tag-ulan doble ingat ang kailangan para sakit ay maiwasan! 🤒😷

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa sakit na leptospirosis pumunta lamang sa DOH website.

Clink link 👉🏽 https://www.doh.gov.ph