Muling pinatunayan na kung may pagkakaisa, makakamit ang tagumpay. Ang tagumpay ninyo ay karangalan ng bayan.