INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

Hindi matatawaran ang likas na kagalingan ng mga Pilipina mula sa kanilang paglinang ng pamilya, pakikipagsapalaran sa karera at maging sa pagsusulong ng paglago ng ating eknomiya!

Pinay, Mabuhay Ka! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *