Layunin ng ating gobyerno na magbigay ng mahusay na serbisyong pangkalusugan sa lahat. Ngunit, paano ito magagawa kung ang mismong tagapag-bigay ng serbisyo ay overworked ngunit underpaid naman?

Layon natin na pormal na maipaloob sa gobyerno ang ating mga Barangay Health Workers. Magbibigay ito sa kanila ng karapatan sa sahod o mas mataas na honorarium, allowances at iba pang mga benepisyo. Nais din natin na mabigyan pa sila ng mga trainings at educational assistance upang mas mapabuti pa ang kanilang paglilingkod.

Ipaglalaban ko po na maibigay ang karapat-dapat na benepisyo at insentibo para sa mga BHWs upang masuklian ang kanilang taos pusong paglilingkod sa bayan.