Ilan sa mga #GoodLaws na ating naipasa para sa kalusugan nating lahat.