Simula pa noong tayo ay maupo sa Senado, lubos ang ating suporta sa mga programa at batas na magpapaunlad sa sektor ng kooperatiba sa bansa.

Naniniwala tayo na sila ang kaagapay natin sa pag-empower sa ating mga kababayan upang sila’y maging produktibo.

Labis ang aking pasasalamat sa 16-million strong members ng Cooperative Sector sa kanilang suporta sa ating reelection bid.

Maraming salamat at mabuhay!