Bagong pinuno, bagong pag-asa. Ang buong barangay at sektor ng kabataan ay umaasa sa inyong tapat at mahusay na paglilingkod.