AGEW NA UMAANI PAGEY (Araw ng Pag-aani ng Palay) 
Irrigators’ Association Congress

Shared with our farmers here at the Irrigators’ Association Congress in Sta. Barbara, Pangasinan the good news pertaining to free irrigation as guaranteed under RA 10969 which was signed by President Duterte, recently.

Lubos ang aking pasasamat sa Pangulo na dalisay ang malasakit sa ating mga magsasaka. Nakapaloob sa naturang batas ang pagbibigay ng free irrigation sa mga magsasakang nagpapaunlad ng bukiring di lalagpas sa walong ektarya.

As the author of Senate Bill no. 1199 or the “Free Irrigation Services Act of 2016” this law will lessen the “out of pocket” production expenses of farmers and boost their income.

Hangad natin mapagaan ang gastusin ng mga magsasaka sa patubig. The law condones all unpaid irrigation fees and penalties of farmers who till the same size of land.

Bukod pa dito ay ang aking itinulak at naipasang Anti-Agricultural Smuggling Law na ikinagalak ng ating farmers dahil protektado ang kanilang kabuhayan laban sa mga smuggler ng mga produktong agrikultural.